مشاوران جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شدند


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت در احکامی جداگانه، «علی نبوی» و «یونس سلمانی» را به‌عنوان مشاوران خود در این وزارتخانه معرفی و منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166063/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی