مشارکت دادن انجمن‌ها در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صمت

نیازی همچنین با اشاره به ابلاغ مصوبه جدید هیات دولت درباره حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین حوزه صنعت، معدن و تجارت، گفت: ظرفیت خوبی برای شرکت‌های دانش بنیان به‌ویژه در بخش ماشین آلات و تجهیزات در این آیین نامه ایجاد شده که باید از این فرصت برای توسعه صنایع دانش بنیان به ویژه این صنعت استفاده کرد.

در این جلسه، اعضا انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) به بیان دیدگاه‌ها و راهکارهای خود برای توسعه این صنعت پرداخته و از ایجاد معاونت جدید ماشین آلات و تجهیزات استقبال کرده و آن را عاملی برای رشد و توسعه این بخش دانستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84876238/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت بیان‌داشت: نیازمند یک تغییر نگرش در نظام تسهیلات در شبکه بانکی و بخش صنعت هستیم.

این مقام مسوول وزارت صمت گفت: یکی از مولفه‌های رشد و توسعه کشور، توجه به ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات است و با همین دیدگاه، رشته فعالیت ماشین‌آلات و تجهیزات از سطح مدیرکل به یک معاونت با چهار اداره کل ارتقا یافته است.

به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سید مهدی نیازی» در دیدار با اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) افزود: معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت گفت: تغییر آرایش ساختاری در وزارتخانه موجب شد رشته‌فعالیت مهم ماشین آلات و تجهیزات از سطح دفتر به سطح یک معاونت ارتقا پیدا کرد و این نشان‌دهنده اهمیت و نقش این رشته فعالیت در بخش تولید است.

نیازی توضیح‌داد: باید مدل تامین مالی هر فعالیت تولیدی باتوجه به ویژگی، شرایط و نوع آن صنعت تعریف شود.

وی بیان‌داشت: برای تعمیق ساخت داخل به یک برنامه میان‌مدت نیازمندیم و آماده همکاری نزدیک با انجمن‌ها و تشکل‌ها برای تببین نقشه راه این صنعت هستیم.

وی گفت: یکی از اشکال‌های نظام تسهیلات دهی این است که برای همه فعالیت‌های اقتصادی یک مدل و با شرایط یکسان، روش تامین مالی تعریف شده است.

معاون وزیر صمت خاطرنشان‌کرد: با توجه به ارزیابی‌های کارشناسی انجام شده، مهمترین راهبرد در توسعه صنعت ماشین سازی و تجهیزات، توسعه فعالیت‌های پیمانکاری تخصصی، ایجاد کنسرسیوم‌های تخصصی برای تجمیع سازندگان ماشین‌آلات و تجهیزات و شرکت‌های طراحی و مهندسی در قالب شرکت‌های کارخانه ساز با ارائه تضامین و خدمات پس از فروش و پرداخت تسهیلات ارزی بر اساس پیش فاکتور شرکت‌های ایرانی است که باید به صورت جدی دنبال شود و این پروژه ها در آیین نامه اخیر نیز پیش بینی شده است.

وی اضافه‌کرد: شاید نیاز باشد برای برخی صنایع به‌جای ارائه تسهیلات به سازنده، به خریدار تسهیلات داده شود تا بتواند قرارداد خرید با سازنده منعقد کند و این منابع در قالب نظام تامین مالی زنجیره ای به تولیدکننده منتقل شود.

وی به تفاهم نامه اخیر وزارت صمت و وزارت عتف اشاره و تاکید کرد: موضوع تامین نیروی انسانی ماهر، ارتباط بین صنعت و دانشگاه و برآورده کردن نیازهای صنعت با استفاده از ظرفیت حوزه آموزش و پژوهش در این تفاهم نامه دیده شده است.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی