مساعدت با صنایع آسیب‌دیده از مصرف انرژی در خراسان جنوبی


بیرجند – ایرنا – استاندار خراسان جنوبی گفت: در حوزه‌های مالیات، بانکی، بیمه و سایر موارد می‌توان برای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از مدیریت مصرف انرژی، مساعدت داشت و با استفاده از اختیارات استانی باید مشکلات را حل کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85005322/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی