مسئولان در انتقاد از صنعت خودرو جانب انصاف را رعایت کنند/ افزایش تولید خودرو کم‌سابقه است


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توضیح ایرادات مطرح شده توسط برخی مسئولان در حوزه خودرو گفت: بخشی از صنعت خودرو که مربوط به تولید آن می شود کارنامه بسیار موفقی در سال گذشته دارد اما وقتی خودرو وارد بازار می‌شود متغیرهایی مثل تورم و نرخ ارز قیمت را متاثر می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086046/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی