مزایده ۱۰۶۲ خودروی خارجی آغاز شد

خریداران برای مشاهده خودروها نیز می‌توانند در همه ایام هفته از ساعت ۰۸:۰۰ تا ساعت ۱۶:۰۰ طبق هماهنگی انجام شده با استانها، از خودروها بازدید کنند.

ضمنا پیشنهادهایی که در سامانه مزایده الکترونیک ثبت شده باشد، روز شنبه شانزدهم مهرماه در محل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی رمزگشایی شده و همان روز هم برندگان این مزایده معرفی خواهند شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84900072/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B6%DB%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از سازمان اموال تملیکی، مزایده خودروهای خارجی رسوب شده در گمرک از ساعت ۰۸:۰۰ امروز پنجشنبه هفتم مهر آغاز و تا ساعت ۲۴:۰۰ روز سه شنبه دوازدهم مهر ادامه خواهد داشت.

برای ثبت پیشنهاد قیمت و شرکت در مزایده، ارائه کد ملی برای شخص حقیقی و کد اقتصادی برای شخص حقوقی به همراه شماره حسابی که قابل استفاده از طریق اینترنت باشد، الزامی است.

کاربران جهت شرکت در مزایده لازم است پس از انجام ثبت نام و دریافت توکن (گواهی امضاء) ضمن ورود به سامانه مزایده و انتخاب نقش مزایده‌گر اموال تملیکی، پس از پرداخت ودیعه پیشنهاد قیمت خود را ارسال کنند.  علاقمندان برای شرکت در این مزایده و اطلاع از جزئیات بیشتر آن به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه کنند.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی