مرکز آمار: رکورد اشتغال در صنعت کشور شکسته شد


تهران – ایرنا – در پاییز ۱۴۰۱ میزان اشتغال در گروه صنعت به رقم بی‌سابقه ۸ میلیون و ۳۲۹ هزار نفر رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028832/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی