مدیر پروژه استقرار ثبت سامانه‌ای معاملات خودرو منصوب شد


تهران- ایرنا- «منوچهر منطقی» معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در حکمی، «حسین کاظمی» را به عنوان مدیر پروژه استقرار ثبت سامانه‌ای معاملات خودرو منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85104764/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی