مدیر نوسازی و بازسازی صنایع ایدرو منصوب شد


تهران- ایرنا- معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در حکمی «الهام اسمعیلی پور ماسوله» را به سمت مدیر نوسازی و بازسازی صنایع ایدرو منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981157/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی