مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت:‌ موانع رشد شرکت‌های دانش‌بنیان رفع می‌شود


تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت گفت: با تشکیل انجمن ملی شرکت‌های صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان صنعت و معدن، به دنبال رفع موانع رشد شرکت‌های صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان‌ها هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84993901/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی