مدیرعامل مپنا به عنوان وزیر پیشنهادی صمت معرفی شد


تهران-ایرنا- معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: عباس علی آبادی مدیرعامل فعلی مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126477/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%BE%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی