مدیران ناکارآمد و بی‌توجه به مصوبات رفع تولید در مازندران برکنار می‌شوند


ساری – ایرنا – معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران گفت: اجرا نشدن مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در مازندران خلاف قانون و جُرم است و مدیران بی‌توجه در حل مشکلات بنگاه های اقتصادی برکنار می‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159122/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی