محدوده‌های معدنی جدید، بستری برای سرمایه‌گذاری در کردستان


سنندج- ایرنا- شناسایی محدوده‌های امیدبخش معدنی در کردستان دستاورد ارزشمندی در راستای به فعلیت رساندن ظرفیت معدنی این استان است و با اجرای این مهم بستر مناسب برای رونق سرمایه‌گذاری فراهم شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986814/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی