مجوز راه‌اندازی ۱۴ بازارچه خرده فروشی بین ایران و پاکستان صادر شد


زاهدان- ایرنا- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: مجوز راه‌اندازی ۱۴ بازارچه خرده فروشی بین ایران و پاکستان صادر شده و امیدواریم گرامیداشت دهه فجر بازارچه خرده فروشی در مرز پیشین افتتاح شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85005897/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%DB%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی