مجوز ترخیص ۲۲۰ دستگاه خودروی وارداتی صادر شد


تهران- ایرنا- بر اساس درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت و مطابق مکاتبه گمرک مجوز ترخیص ۲۲۰ دستگاه خودروی تویوتا هایس به یک شرکت خصوصی صادر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961844/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DB%B2%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی