مجلس برای حفظ فاطمی امین وزیر صمت تلاش کند


تهران- ایرنا- کانون هماهنگی فاوا با صدور نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی، خواستار حفظ فاطمی امین شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088498/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی