مجلد «بازآفرینی یک صنعت»؛ نقشه راهی برای لوازم‌خانگی


تهران- ایرنا- پس از ۲۲ ماه کار کارشناسی دولت، بخش خصوصی و کارشناسان، سند جامع صنعت لوازم‌خانگی کشور منتشر شد که نقشه راهی برای این صنعت پیشران خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174361/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی