مجتمع ۲۰۶ واحدی کارگاهی در شهرک صنعتی سیرجان افتتاح شد


کرمان- ایرنا- مجتمع ۲۰۶ واحدی کارگاهی واقع در شهرک صنعتی شماره ۲ سیرجان، صبح امروز (چهارشنبه) با حضور معاون وزیر صمت، نماینده سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی و مدیران محلی افتتاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140007/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%DB%B2%DB%B0%DB%B6-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی