متقاضیان خرید خودروهای داخلی از فردا نسبت به ثبت‌نام خودرو اقدام کنند


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: متقاضیان خرید خودروهای داخلی از فردا (جمعه، ۲۶ اسفند) می توانند با مراجعه به سامانه نسبت به ثبت نام خودروی مورد نظر اقدام کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059496/%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی