متقاضیان اسقاط خودروهای فرسوده در سایت ستاد نوسازی ناوگان ثبت‌نام کنند


تهران- ایرنا- رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: هرگونه ثبت‌نام برای اسقاط خودرو و موتورسیکلت فرسوده فقط باید در سایت ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده انجام شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151930/%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی