متاورس و بلاکچین، پیش نیازهای صادرات را متحول کرده است


تهران−ایرنا− مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام برگزاری اولین همایش ملی فناوری بلاکچین، حقوق تجاری آن با رویکرد توسعه صادرات کالا، گفت: متاورس و بلاکچین (زنجیره بلوکی) پیش نیازهای صادرات را متحول کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982354/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی