مبلغ مسدودی در حساب وکالتی چه زمانی آزاد می‌شود؟


تهران- ایرنا- پایش پنج اولویت متقاضیان مرحله دوم طرح یکپارچه فروش خودرو روز دهم تیر ۱۴۰۲ انجام و نوبت‌ها در سامانه اعلام خواهد شد، با این حال بسیاری از کاربران و متقاضیان خرید خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودروی داخلی می‌پرسند، مبلغ مسدود شده در حساب وکالتی چه زمانی آزاد می‌شود؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85126631/%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی