ماجرای پارک تفریحی گل‌گهر و حکم ۸۰ ضربه شلاق چه بود؟


کرمان – ایرنا – حالا دیگر طرفداران تیم مدیریتی شرکت گل‌گهر هم دست به دعا شده‌اند که مصداق ضرب‌المثل «سالی که نکوست از بهارش پیداست» نشوند زیرا گشایش مجموعه تفریحی-ورزشی این شرکت با عنوان گُهرپارک در نوروز امسال با شُرب خَمر آن هم در ماه رمضان، بازداشت عاملان و حکم قضایی ۸۰ ضربه شلاق همراه بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074230/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%DB%B8%DB%B0-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%82-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی