لزوم هدایت نقدینگی‌ها به سمت تولید و زیرساخت‌ها برای مهار تورم


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: هدایت نقدینگی‌ها به سمت زیرساخت‌ها و تولید و سپردن تصدی‌گری امور اقتصادی به بخش خصوصی، عامل اصلی کنترل تورم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078615/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی