لزوم مسوولیت‌پذیری اتاق‌های بازرگانی


تهران- ایرنا- اگر اعضای اتاق بازرگانی، انگیزه و حساسیت و تعهد بر اجرای وظایف طبق اساسنامه‌ها را داشته باشیم، به‌جای ترس از دولتی شدن می‌توانیم الگوی مطالبه‌گری و تلاش و کار درست برای دولت‌ها هم باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029882/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی