لزوم تقویت مزیت‌های رقابتی در صادرات لوازم‌خانگی


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر صنایع لوازم‌ خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه به‌دنبال صادرات به صورت تصادفی نیستیم، گفت: باید مزیت‌های رقابتی در صادرات لوازم خانگی را تقویت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978431/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی