لزوم تدوین سند استراتژی معدنی کشور/ یارانه ۱۲۰ همتی گازوییل به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات


تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: نیازمند تدوین سند استراتژی برای بخش معدن کشور به عنوان یک سند بالادستی هستیم تا بر اساس آن بتوانیم برنامه ریزی کرده و فعالیت ها را به پیش ببریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118287/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی