لزوم انجام اکتشافات علمی برای توسعه صنعت سنگ‌های تزیینی


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم انجام اکتشافات علمی و نیز آموزش نیروی انسانی ماهر در جهت توسعه صنعت سنگ های تزیینی کشور تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981122/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی