لزوم افزایش عرضه خودرو در بورس کالا برای شکسته شدن هرچه بیشتر قیمت‌ها


تهران- ایرنا- یک کارشناس صنعت خودرو گفت: عرضه خودرو در بورس کالا، با شکست قیمت‌های بازاری، منفعت مصرف‌کننده و خودروساز را به دنبال دارد و برنامه‌های افزایش عرضه باید تداوم یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84992146/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی