لزوم اصلاح ساختارهای صنعتی و تجاری کشور و توسعه روابط تجاری خارجی


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اصلاح نظام‌ها و ساختارهای صنعتی و تجاری کشور و توسعه روابط تجاری خارجی، موجب ایجاد اشتغال متناسب با خروجی‌های دانشگاه‌ها در کشور می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174249/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی