لزوم ارتقای فناورانه بنگاه‌های کوچک و  نوسازی و بازسازی آنها

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در خاتمه تاکید کرد: تحقق این مهم در کشورمان نیازمند همراهی جدی همه دستگاه‌ها است تا حداقل با ارتقای سطح فناوری‌ها، نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات شاهد رونق بیش از پیش فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط باشیم.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بیان‌داشت: این دسته از صنایع با توجه به قابلیت‌ اشتغال‌زایی خوب با سرمایه‌گذاری اندک، مورد توجه سیاستگزاران کشورمان نیز قرار داشته و دارد.

به گزارش ایرنا، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۹ شهرک و ۳۳۸ ناحیه صنعتی و پنج منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره‌ برداری، ۸۴ شهرک و ناحیه صنعتیتخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۴۰ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، دو مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌ افزاری، ۹۹ هزار و ۱۴۳ قرارداد منعقده و بهره ‌برداری از ۴۹ هزار و ۵۲۹ واحد صنعتی و سه هزار و ۲۴۵ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۸۷ هزار و ۷۵ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84851547/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7

وی ادامه‌داد: از آنجایی که بنگاه‌ها و صنایع کوچک از قدرت و توانایی مالی کمتری برخوردارند، باید بانک‌ها حداکثر توجه را به آنها داشته باشند و این مهم در دستورالعمل‌های بانک مرکزی نیز دیده شده است.

معاون وزیر صمت، همچنین با اشاره به رقابت شدید شرکت‌ها و بنگاه‌ها در جهان امروز، تصریح‌کرد: در این راستا ارتقای فناورانه بنگاه‌های کوچک و متوسط و  نوسازی و بازسازی آنها حائز اهمیت است.

رسولیان با اشاره به ثبات اقتصادی به عنوان یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت، تاکید کرد: در این راستا، صنایع کوچک نیازمند آن هستند تا در مباحث تامین مالی، مالیات‌ها و حتی مسائل اجتماعی به‌طور ویژه‌ دیده شوند.

«علی رسولیان» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به فرا رسیدن ۲۱ مرداد ماه روز حمایت از صنایع کوچک، افزود: امروز کشورهای مختلف جهان توجه ویژه‌ای به صنایع کوچک در مسیر توسعه‌یافتگی خود دارند.

وی خاطرنشان‌کرد: مدل حرکتی کشورهایی همچون کره جنوبی، ترکیه و همچنین سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه آنها، الگوی خوبی برای همه کشورها و کشورمان است که با تقویت آنها، استفاده از روش‌های جدید تولید و ارتقای فناوری‌هایشان، گام‌های خوبی در راستای توسعه صنعتی برداشتند.

وی گفت: در عین حال، این صنایع با اندک نوسانات و تکانه‌های اقتصادی ممکن است دچار چالش و مشکل شده یا به تعطیلی کشیده شوند و بر این اساس نیازمند مراقبت بیشتری نیز هستند.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی