لزوم آزادسازی اسناد در رهن خودروهای سواری


تهران- ایرنا- شورای رقابت اعلام‌کرد: خودروسازان مکلفند اسناد خودروهایی را که بر اساس مصوبه‌های گذشته این شورا در رهن هستند را آزاد کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133240/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی