لحظه شماری دلالان برای بازگشت قیمت‌های دستوری خودرو/ حذف تقاضای سفته‌بازی با عرضه خودرو در بورس


تهران- ایرنا- کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس باعث حذف تقاضای دلالی و سفته‌بازی شده است، گفت: مخالفت با عرضه خودرو در بورس، پشتوانه کارشناسی ندارد و شرایط نشان می‌دهد دلالان برای بازگشت معاملات به شیوه رانتی، لحظه شماری می‌کنند و با فضاسازی‌ها، سازوکار شفاف بورس را هدف گرفته‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85003346/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی