لایحه تشکیل وزارت بازرگانی فوری در مجلس بررسی می‌شود


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند تا هرچه سریعتر نهاد تصمیم گیر در حوزه تنظیم بازار و بازرگانی داخلی مشخص شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099006/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی