قیمت تایر رادیال سواری ۲۰ درصد افزایش یافت


تهران- ایرنا- سخنگوی انجمن صنعت تایر از افزایش ۲۰ درصدی قیمت تایر رادیال سواری به صورت مشروط خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048124/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی