قیمت بخاری افزایش نداشته است/ هیچ کمبودی در بازار نیست


تهران- ایرنا- رییس اتحادیه توزیع کنندگان لوازم‌خانگی تهران خاطرنشان‌کرد: بخاری گازی از ابتدای فصل سرما تاکنون هیچ افزایش قیمتی نداشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85002221/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی