قیمت‌های اتحادیه نمایشگاه‌داران مبنای قیمت‌گذاری خودرو در سایت‌ها شد


تهران- ایرنا- سازمان حمایت در نامه‌ای به سایت‌های فروش خودرو، قیمت‌های اتحادیه نمایشگاه‌داران را مبنای قیمتگذاری خودرو در سایت‌ها اعلام کرد و خواستار آن شد تا اعلام و درج قیمت فروش نقدی خودروهای صفرکیلومتر تولید داخل از سقف آخرین قیمت بارگذاری‌شده در سایت اتحادیه تجاوز نکند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85107704/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی