قیمت‌هایی که شورای رقابت بر خودروهای وارداتی تعیین کرد، غیرواقعی است


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قیمت خودروهای وارداتی که از سوی شورای رقابت تعیین شده، غیرواقعی است. این شورا نباید وارد حوزه قیمت‌گذاری شود، ‌وظیفه این مجموعه تنها تعیین فرمـول قیمت‌گذاری و جلوگیری از شائبه انحصار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177038/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی