قفل بزرگ موانع بر سر راه معادن جنوب کرمان


کرمان – ایرنا – آنگونه که مسئولان می‌گویند برنامه توسعه معادن در جنوب استان کرمان با وجود مشکلات در بخش های زیرساختی همکاری نکردن برخی دستگاه‌ها، قفل شده است و باتوجه به ظرفیت های موجود ضرورت دارد این چالش‌ها سریع تر برداشته شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85005037/%D9%82%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی