قفل احاطه بر شهرک‌های صنعتی جیرفت؛ عامدانه یا سهوی؟


جیرفت- ایرنا- شهرستان جیرفت ۲ شهرک صنعتی دارد که کم و بیش در احاطه مناطق مسکونی قرار گرفته اند؛ موضوعی که مسئول محیط زیست آن را عامدانه در مقطعی از زمان گذشته می‌داند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85137916/%D9%82%D9%81%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%87%D9%88%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی