قطع سهمیه آرد واحدهای خبازی فاقد کارتخوان در کردستان


سنندج- ایرنا- سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: سهمیه آرد واحدهای خبازی فاقد کارتخوان در استان قطع شود تا همه این واحدها نسبت به این مهم اقدام کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85002386/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی