قطعه‌سازان در شرایط فورس ماژور/ اصلاح و تعدیل قراردادهای قطعه‌سازان تسریع شود


تهران- ایرنا- دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور گفت: این روزها برودت هوا در کنار قطعی‌های مکرر برق و گاز، صنعت قطعه‌سازی را در شرایط بحرانی و فورس ماژور قرار داده و انتظار می‌رود در چنین شرایطی خودروساز با اصلاح و تعدیل هرچه سریعتر قراردادها به یاری قطعه‌سازان بشتابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84998025/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی