فیلم | دولت سیزدهم چگونه معادن کهگیلویه و بویراحمد را در مسیر شکوفایی قرار می دهد؟


یاسوج – ایرنا – استاندار کهگیلویه و بویر احمد با اشاره به نقش معادن به عنوان ظرفیتی ناشناخته در اقتصاد، رونق تولید و ایجاد اشتغال استان، گفت: دولت سیزدهم با گام های راهبردی و عملی، معادن این استان را در مسیر شکوفایی قرار داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85171371/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی