فیلم | دریچه‌ای از ساوه به عمان تا نصف جهان


ساوه – ایرنا – سرزمین آفتاب قلب تپنده صنعت ایران از یک ماه گذشته شاهد تلاشی شبانه روزی برای ایجاد دریچه‌ای از ساوه به عمان است تا لبان تشنه نصف جهان سیر آب شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138569/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی