فیلم/ ترمیم جراحت آذرآب با نسخه شفابخش دولت مردمی


اراک – ایرنا – شرکت صنایع آذرآب اراک که درروزگاری نه چندان دور قطب تولید قطعات پالایشگاهی کشور بود، پس از واگذاری به بخش خصوصی با تنگناهای مختلفی روبرو شد که این تنگناها در سال‌های گذشته به اوج خود رسید، اما با بازدید رییس جمهور از این واحد تولیدی نسخه‌های شفابخشی مطرح و بارقه‌های امید در دل کارگران زنده شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84835000/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی