فیلم/ بزرگترین مجتمع کشت و صنعت خاورمیانه در مسیر احیا شدن


کرمانشاه- ایرنا- مجتمع کشت و صنعت ایلیاذرت کرمانشاه که بزرگترین زنجیره فرآوری ذرت خاورمیانه و کشور محسوب می شود بدلیل نبود سرمایه در گردش به بهره برداری نرسیده است. این طرح به عنوان یکی از طرح‌های اولویت‌دار استان در دستور پیگیری قرار گرفته و دولت در تلاش است با تزریق سرمایه، برای ۵۰۰ نفر شغل ایجاد کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85015199/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی