فیلم: آغاز عملیات اجرایی طرح تولید فروآلیاژ ازنا


خرم‌آباد – ایرنا – عملیات اجرایی طرح تولید فروسیلیکو منگنز با سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت فروآلیاژ طلوع لرستان روز پنجشنبه با حضور فرهاد زیویار استاندار لرستان در ازنا آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85155189/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%A7%DA%98-%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی