فولاد هرمزگان در جایگاه چهارم فولادسازان کشور قرار گرفت


بندرعباس – ایرنا – شرکت فولاد هرمزگان با تدبیر و حمایت‌های دولت سیزدهم توانست سال گذشته ۳۱ بار رکورد شکنی فولادی را در اختیار بگیرد و جایگاه خود را به عنوان چهارمین تولید کننده فولاد خام کشور تثبیت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85147149/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی