فولاد خوزستان ۴۴۰هزار تُن شمش فولادی نوردکاران داخلی تامین کرد


اهواز – ایرنا – مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان گفت: سه ماه نخست امسال میزان فروش شمش فولادی این شرکت برای تامین نیازهای نوردکاران داخلی، به ۴۴۰ هزار و ۸۲۰ تُن رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85150363/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B4%DB%B4%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی