فقط ۵ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در حوزه معدن فعالند


تهران- ایرنا- مجری طرح زیست بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی (ایمینو) گفت: مطابق اعلام معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، بیش از هشت هزار و ۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور وجود دارد که فقط ۴۵۰ مورد آنها (حدود پنج درصد)‌ معدنی یا مرتبط با حوزه زنجیره معدن و صنایع معدنی هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044760/%D9%81%D9%82%D8%B7-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی