فعالیت بیش از ۵۰ هزار واحد تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور


بوشهر-ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: اکنون بیش از ۵۰ هزار واحد تولیدی با اشتغال حدود یک میلیون نفر در ۸۵۱ شهرک‌ و نواحی صنعتی کشور فعال است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045041/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی